Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Gestió de viatges / Procediment / Liquidació despeses

Liquidació despeses

Quan i com es liquiden les despeses?

Quins documents haig de signar.

Un cop s'han lliurat tota la documentació del viatge, des de la UTG s'introduiran totes les despeses a l'eina de viatges i tant el viatger com el responsable del pressupost/projecte que el finança rebran una notificació per signar la liquidació del viatge. Veure Quins documents hauré d’aportar a la tornada del viatge.


Quina quantitat haig de cobrar

Dietes de manutenció

Es considera dieta la quantitat que s'acredita diàriament per compensar les despeses de manutenció originades per l'estada fora del terme municipal del lloc de treball.

Les despeses de manutenció es cobraran segons l'import fixat següent. La seva justificació es deduirà automàticament dels dies i hores de començament i acabament del viatge, tenint en compte els dies imprescindibles per a assistir a l'esdeveniment:

   • Dia complet: sortides anteriors a les 14h i arribades posteriors a les 22h d’un mateix dia. En cas d'arribar posterior a les 22h a la tornada, per poder cobrar la dieta completa caldrà presentar el tiquet/factura conforme s'ha hagut de sopar fora de casa
   • Mig dia: arribades posteriors a les 14h i anteriors a les 22h d’un mateix dia, i sortides posteriors a les 14h i arribades posteriors a les 22h d’un mateix dia
   • No correspon dieta:
    • si la sortida i arribada són abans de les 14h del mateix dia
    • si la sortida és posterior a les 14h i l’arribada anterior a les 22h del mateix dia 

IMPORTANT

 • El viatge s'ha de realitzar dins les dates de l'esdeveniment al que s'assistirà (congrés, reunió, etc.). Veure Què he de tenir en compte si el meu viatge està carregat a un projecte de finançament públic.
 • S'han de liquidar totes les dietes corresponents als dies de l'esdeveniment. 
 • En cas de liquidar-se menys dietes de les correspondrien, s’haurà de fer constar al full de liquidació amb l’explicació del motiu (àpats inclosos al congrés, invitació, etc..) de tal manera que quedi signada pel viatger i l’IP. El motiu de renuncia mai podrà ser que no s’ha gastat tot l’import de la dieta, ja que aquesta és un dret del treballador. No fer-ho d’aquesta manera és un incompliment de la normativa que pot tenir les seves conseqüències per a la UPC. En aquest cas, caldrà adjuntar document acreditatiu conforme els àpats estan inclosos en el preu d'inscripció, o conforme són finançats per un tercer.

 

Dietes d'allotjament

Les despeses d'allotjament es justificaran amb la factura de l'hotel o de l'agència de viatges, tenint en compte l'import màxim establert en cada cas. Estem obligats a contractar via les agències de viatges, tret que s'aconsegueixi un millor preu. Veure Pagaments per avançat. Veure directrius Gerència(obriu en una finestra nova).

Despeses d’allotjament cas Airbnb/Booking: Només es podrà acceptar el justificant d’Airbnb/Booking en el cas de personal de la UPC, ja que aquest té dret al cobrament de dietes. Això és així perquè el rebut d’Airbnb juntament amb la reserva dona informació completa de la pernoctació de la persona i de l’import gastat, però al no ser factura no es podrà fer servir per cap persona que no tingui dret al cobrament de les dietes. Per tant en tal cas no només s’haurà d’ajuntar el rebut d’Airbnb/Booking sinó també la reserva.

 

Locomoció

 • En avió/tren: estem obligats a contractar via les agències de viatges, tret que s'aconsegueixi un millor preu.

  Veure Pagaments per avançat. Veure directrius Gerència(obriu en una finestra nova).

 • En transport públic: es justificaran amb el comprovant original (factura, o bitllet electrònic) del mitjà de transport utilitzat.
 • En vehicle particular: s’abonarà el que resulti de multiplicar els quilòmetres recorreguts per l'import segons BOE o DOGC, quantitat que inclou la despesa de benzina i per tant no s’han de presentar els tiquets. També s'abonaran les possibles despeses per peatges, aparcaments, etc. justificades amb els corresponents comprovants, sempre que sigui una despesa elegible dins el projecte; veure Què he de tenir en compte si el meu viatge està carregat a un projecte de finançament públic.

 

Imports

 • PDI Laboral, PAS Funcionari i Laboral: cal aplicar les dietes que marca el DOGC(obriu en una finestra nova).
 • Excepció: quan el viatge és subvencionat per un projecte que marca una altra directriu, cal aplicar la que marca aquest. És el cas dels projectes nacionals en què es financen les dietes segons el BOE.